FORENINGEN NÆRINGSEIENDOM
Foreningen Næringseiendom 
E: cwi@thommessen.no 
T: +47 55 30 61 31