top of page

Foredragene
2024

Vi sees neste år! Dato for Næringseiendom 2025 er fastsatt til 3. april. 

Foredragene
2023

Næringeiendomseminaret 2023 ble avholdt torsdag 20. april. Noe under 205 påmeldte til seminaret og ca. 100 til middagen. Eiendomsprisen 2023 ble delt ut til Åsaheimen Behandlingssenter oppført av Bergen Kommune.

Neste seminar planlegges april. 2024.

Foredragene
2022

Næringeiendomseminaret 2022 ble avholdt torsdag 5. mai. Noe under 200 påmeldte til seminaret og ca. 70 til middagen. I tillegg til vanlige poster hadde man denne gang fokus på Proptech.

Eiendomsprisen 2022 ble delt ut til Skipet som er oppført av GC Rieber Eiendom.

Neste seminar planlegges mai. 2023.

Foredragene
2021

Næringeiendomseminaret 2021 ble avholdt torsdag 28. oktober. Det var nærmere 200 påmeldte til seminaret. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på seminaret og det er selvfølgelig hyggelig. 

Eiendomsprisen 2022 kommer til våren.